Kaartverkoop

De kaartverkoop voor de Johannes Passion in Het Concertgebouw start op 12 januari.

Fijn dat u een van onze concerten wilt bijwonen. Hieronder kunt u lezen hoe u kaarten kunt bestellen. U kunt een mail naar ons sturen met uw gegevens.

Gegevens die we nodig hebben

  • uw naam
  • uw adres, (straat, huisnummer, postcode en plaats)
  • aantal kaarten die u wilt bestellen voor het concert Johannes Passion 2024 in Het Concertgebouw, deze kosten per stuk €45
  • bankrekeningnummer voor controle betaling
  • wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen?

U kunt uw bestelling mailen aan kaartverkoop@het-agk.nl.

Uw betaling kunt u overmaken op bankrekening NL83 INGB 0005 1409 81 t.n.v. Het Amsterdams Gemengd Koor te Diemen.

Zodra uw betaling binnen is versturen wij per post de concertkaarten.

Verzending

Het Amsterdams Gemengd Koor verstuurt de kaarten naar het door u opgegeven adres. In het geval dit adres niet correct is, is Het Amsterdams Gemengd Koor niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van uw kaarten. Kaarten die wij eenmaal hebben verstuurd kunnen we niet meer terugnemen.

Privacy

De persoonsgegevens van u, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail en telefoonnummer, die door Het Amsterdams Gemengd Koor worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden in de administratie van Het Amsterdams Gemengd Koor opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen en mailings. U kunt zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage dan wel zich afmelden voor ontvangst van de mailings. Het Amsterdams Gemengd Koor verwerkt uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over toegangskaarten, neemt u dan contact op met kaartverkoop@het-agk.nl