Colofon

Wij hebben geprobeerd onderstaande bronvermelding sluitend te krijgen. Mocht blijken dat u als rechthebbende niet bent vermeld, dan kunt u contact met ons opnemen. Lijsten zijn in alfabetische volgorde weergegeven.

Teksten

Agnes van Straaten
Elly Bart
Jan van Breevoort
Kox Vocaal

Paul Valk
Reitze de Graaf
Rob Velseboer

aangevuld met (fragmenten van) teksten van impresariaten en persoonlijke websites van solisten.

Foto’s

Anneke Lang (Gouden boek)
Frits Droog
Frans v.d. Feen
Jan Bomhof
Jaap Wiering
Jozefien Wessels
Liesbeth ’t Hart
Marco van Rijn
Paul Valk
Rob Velseboer
Rogier Steyvers
Pieter van Straaten

Film

Gerrie de Valk
Henk Blankevoort
Jeroen de Jong
Jaap Wiering
Marco van Rijn

Ontwerp

Jaap Wiering (fanagalo.nl)

Techniek

Jaap Wiering
Marco van Rijn

Webmaster

(webmaster@het-agk.nl)