Psalm 150

Voor koor en orgel

Panis Angelicus

Panis angelicus (Nederlands: Brood van de engelen) is de – vaak zelfstandig gezongen – voorlaatste strofe van de hymne Sacris solemniis, die in 1264, ter gelegenheid van de invoering van Sacramentsdag op last van paus … [lees verder]