Ein deutsches Requiem

Met het woord ‘Requiem’ wordt van oudsher meestal de katholieke mis voor de gestorvenen, de Missa pro defunctis, aangeduid. Gezongen in het Latijn, de taal van de Roomse kerk, zijn de woorden requiem aeternam – … [lees verder]