ledenagenda

Extra Algemene Ledenvergadering

8 december 2020
19:00 - 20:00

Het bestuur wil een beroep doen op de reserves van de Stichting Vrienden van het AGK. Dat kan alleen met goedkeuring van de leden. Vandaar deze extra ALV, die we houden via Google Hangouts.

Lees de uitnodiging en agenda, met de benodigde stukken.