ledenagenda

Bespreking begroting 2019

4 september 2018
18:45 - 19:45
De Ark
Aakstraat 60
1034AA Amsterdam

Het bestuur nodigt op verzoek van de Kascontrolecommissie geïnteresseerde leden uit om mee te praten over de contouren voor de begroting voor 2019.