leden nieuws

Werk aan de winkel! Alle hens aan dek!

Stoelenzetters nodig!
Dat de zaal elke keer klaar staat voordat we gaan zingen is niet vanzelfsprekend. Elke week zijn drie vrijwilligers in de weer om o.a. de stoelen klaar te zetten en drie anderen om de zaal weer op z’n zondags te zetten. Inmiddels is gebleken dat er door de dubbele stoelen in de Bron vier medewerkers nodig zijn om een en ander te verwezenlijken.
Doordat een aantal leden (tijdelijk) vertrokken zijn en bij anderen fysieke klachten zijn, is het noodzakelijk dat ook koorleden gaan meehelpen, die dat tot nu toe niet deden.

Het bestuur van het AGK heeft, bij monde van voorzitter Ad Hartog, uitgesproken dat in principe alle koorleden geacht worden hun steentje bij te dragen. Ik ga op het nieuwe rooster, dat op 7 februari ingaat, alle leden indelen, met uitzondering van diegenen die mij laten weten dat ze, om een of andere reden – waarover geen verantwoording hoeft te worden afgelegd – daartoe niet in staat zijn.

Graag per omgaande uw mailtje naar f.feen@upcmail.nl of een belletje naar 020 6131763,
– om u af te melden of
– om aan te geven of u vooraf stoelen klaar wilt zetten of achteraf opruimen (niet nodig voor wie al staat geregistreerd) en
– wanneer u afwezig bent (tot en met mei); let ook op de extra zaterdagen! en eventueel
– met wie u samen wilt worden ingeroosterd.

Maar toch ook koffieschenkers
Om iedereen snel van koffie of thee te voorzien zullen er in De Bron twee uitgiftepunten zijn op de 2e etage. Onze hulp is toch weer nodig daarbij.
Ik moet dan ook het koffierooster weer in stelling gaan brengen, met telkens één schenker en één reserve.
Willen de koffiebarmedewerkers ook hun eventuele afwezigheid tot en met mei, uiterlijk 25 januari aan mij doorgeven?

Ik reken er op, dat u zich allen inzet om stoelen en koffie soepel te laten lopen!
Frans van der Feen