leden nieuws

Aankondiging extra Ledenvergadering

Het bestuur van Het AGK nodigt haar leden uit voor een extra-ledenvergadering op dinsdag
6 december aanstaande.
Locatie: Vrijburg
Tijd: 19.30 – 20.30 uur (daarna: lekker zingen!)

De agenda bevat o.a.:
– jaarrekening 2021
– begroting 2023
– contributieverhoging per 1 april 2023 (voorstel: 69 euro per kwartaal)
– voorstel: overboeking van € 10.000,- van de rekening van Vrienden van Het AGK naar de verenigingsrekening.

Een uitgebreide agenda met onderbouwing en de bijbehorende stukken zullen tijdig van tevoren op de ledensite worden gepubliceerd.