leden home rechterkolom

Wie heeft het boek van Nicolas van Myra?

Sopraan Hilda Visser heeft haar boek met verhalen over St. Nicolas van Myra uitgeleend aan iemand van het koor. Maar helaas heeft ze het nog niet teruggekregen. Wie heeft het boek? Hilda ontvangt het graag retour.