leden nieuws

Repetitietijden gewijzigd, het bestuur op sterkte, en Dorine meer dan 10 jaar repetitor

Beste koorleden,

1. Attentie!! Op de Algemene Ledenvergadering van 26 april j. is besloten dat de repetitietijden gewijzigd gaan worden, van 19.45 tot 22.00 uur.
Belangrijk om te weten:

  • We doen dit op proef, ingaande vanaf volgende week (3 mei) en durende tot aan de zomervakantie.
  • Nog vóór de zomerstop komt er in een repetitie een ingelaste ALV, waar we het experiment evalueren, een stemming houden en besluiten wat we doen na de zomer.
  • Aangezien de repetitie een kwartier korter duurt, wordt de koffie/theepauze wordt ook verkort, tot ongeveer 15 minuten. Dringend verzoek: willen jullie hier gedisciplineerd aan mee werken?

2. Een komen en gaan
Met algemene stemmen is Ad Hartog gekozen tot voorzitter van onze vereniging. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem een mooi voorzitterschap toe.
Op voordracht van het bestuur is Paul van Dellen onze nieuwe secretaris geworden. Ook hem wensen wij een mooie tijd in het verenigingsbestuur toe.
Er is afscheid genomen van Renate en Aad. Door de gulle gaven van heel veel leden hebben wij ze een mooi afscheidscadeau kunnen geven. Renate werd verblijd met het beeldje ‘vrijheid’ en voor Aad ging een wens in vervulling in de vorm van een supersonisch koffiezetapparaat. Tot slot nam Paul achter de vleugel plaats en zong een prachtig afscheidslied.

3. Dorine Diemer al meer dan 11 jaar repetitor!
Door de corona-ellende hebben wij het 10-jarig repetitorschap van Dorine niet eerder kunnen vieren. Daarom is zij nu na afloop van de ALV in het zonnetje gezet. Ze is toegesproken en ook door Paul toegezongen. Wij zijn erg blij met ‘onze’ lieve Dorine, haar inzet, betrokkenheid en muzikaliteit en we hopen dat ze nog vele jaren bij ons achter de vleugel zit.

Het bestuur