leden nieuws

Stoelenvrijwilligers uitgedund

Een heel aantal koorleden heeft een taak op zich genomen voor een goede gang van zaken in de organisatie. Daar is het bestuur dankbaar voor en je kunt zien hoeveel vrijwilligers daarbij betrokken zijn, als de jaarlijkse attentie wordt overhandigd en ze allemaal voor het front van de troepen staan.
Ook jij kunt een kleine bijdrage leveren door een enkele keer te helpen stoelen klaar te zetten of op te ruimen, dan wel koffie of thee te schenken in de pauze. Wie helpt stoelen klaar zetten wordt doorgaans om 19.30 u verwacht; opruimen gebeurt om 22.30 u. Stoelenzetters zijn ongeveer eens per kwartaal aan de beurt, maar die belofte loopt gevaar, omdat het vrijwilligers bestand langzamerhand is uitgedund.
We kunnen best wel weer wat nieuwe medewerkers gebruiken. Geef je op en laat weten of je liever klaarzet, dan wel opruimt.

Je kunt ook koffiebarmedewerker worden. Drie vrijwilligers schenken in de pauze koffie of thee en ruimen de keuken op.

De roosters staan weer op de site. Als je aan de beurt bent word je in het weekend vooraf daaraan herinnerd. Ben je verhinderd, probeer dan zelf te ruilen. De e-mailadressen staan in het smoelenboek.
Hartelijk dank voor je medewerking, Frans van der Feen. 020-613 1763, f.feen@upcmail.nl

Stoelenrooster tot en met mei 2022