Bestuur

Een rol in het bestuur, iets voor jou?

Beste koorleden,
Ons koor bestaat uit zangers, een dirigent en een repetitor. Wij vormen samen een groep mensen die graag zingt, het liefst fysiek op dinsdagavond en anders via zoom. En dan willen we graag per jaar een paar concerten geven, omdat we daarvoor elke week hard oefenen. En als koor willen we ook graag gezamenlijk leuke dingen doen zoals een maandborrel, een koorweekend, een koorreis of vergelijkbare activiteiten. Al deze zaken gebeuren niet vanzelf.

Daarvoor heeft Het AGK een verenigingsbestuur. Mensen die net als ieder lid van het koor graag zingen, maar die het ook leuk vinden om bovengenoemde zaken te faciliteren, om de grote lijnen in de gaten te houden en om alle activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat doet het bestuur met veel plezier, want ondanks dat er soms veel op de schouders rust, doen we het samen en is er ook altijd tijd voor een grapje.

Zonder bestuur zou het niet mogelijk zijn om zo’n groot koor als het onze goed te laten functioneren. Dus we hebben er allemaal belang bij dat er een voltallig bestuur zit dat zijn taken goed kan uitvoeren. In ons aller belang. Een vereniging (het woord zegt het al) is er voor en door de leden.

Kijk daarom serieus naar bijgevoegde vacatures.

We hebben de meest druk belaste functies van voorzitter en secretaris waar mogelijk opgedeeld in deelfuncties. We denken dat deze functies nu goed behapbaar zijn. Aarzel niet om meer informatie te vragen of (nog liever) je aan te melden. Het zou toch ontzettend jammer zijn als ons koor uiteen valt omdat er geen bestuur meer is!!

Ina Kasper