leden nieuws

Dankwoord van Paul van Brugge

Beste AGK,
Langs deze weg wil het bestuur van Het AGK, dirigent Paul Valk, pianist Dorine Diemer en niet in de laatste plaats alle leden van het fantastische AGK zelf van harte bedanken voor een zeer prettige samenwerking.

Het was al een eer deze Turbae voor het AGK te mogen componeren, maar ook de repetities en de uiteindelijk opname hebben me vervuld met positieve energie en dankbaarheid: wat een geweldige groep mensen, wat een flexibiliteit in hun omgang met allerlei belemmerende factoren naar aanleiding van de covid-regels, wat een zorg en aandacht voor mijn muziek, en wat een prachtige ervaring daar even onderdeel van te mogen zijn. Zelfs op die vreselijk ‘zoom afstand’ tijdens de opnames vandaag was de aandacht, de gedrevenheid en de letterlijke ‘samen’zang zeer goed te voelen.

Hulde uiteraard ook aan Paul Valk – met een zeer alerte en prachtig spelende Dorine Diemer als koorrepetitor-, zonder wiens niet aflatende enthousiasme, liefdevolle coaching, stiptheid en humor dit klinkend resultaat nooit was behaald.

Soms kan het een artistieke en technische uitdaging zijn voor een koor zich moderne muziek eigen te maken. Ik was blij verheugd te horen dat het AGK de Turbae vanuit het hart zong, en ik hoop oprecht dat het voor het koor een even vervullende ervaring was als mijn ervaring bij het beluisteren van de opnamesessie vandaag is geweest.

Ik zal mijn uiterste best doen de spirit van het AGK zo goed mogelijk door te laten klinken in de Turbae-muziek van ‘Het Dinsdagavondgevoel’ !

Met een hartelijke groet,

Paul M van Brugge
22 Januari 2022