home_sticky

‘Het Dinsdagavond-gevoel’

Na maanden online te hebben gerepeteerd was het heel bijzonder weer met alle stemgroepen bijeen te zijn in onze repetitieruimte de Ark. Met inachtneming van alle coronamaatregelen konden we genieten van het meerstemmig samen zingen en zo, nog juist voor de zomervakantie, het ‘dinsdagavondgevoel’ weer helemaal te ervaren.

‘Het Dinsdagavondgevoel’ is de titel die documentairemaakster Marlou van den Berge heeft gegeven aan de documentaire die zij in voorbereiding heeft. Marlou wil graag vastleggen wat er in deze coronatijd in de koorwereld gebeurt en zo een ode aan het koor brengen. Zij heeft Het Amsterdams Gemengd Koor vanaf het begin van de crisis gevolgd en legt in wat een prachtige documentaire wordt vast hoe het koor omgaat met verlies, met de beperkingen van het online zingen. Maar ook verbeeldt zij hoe het koor vooruit kijkt, nieuw repertoire instudeert en bij elkaar blijft.

De documentaire ‘Het Dinsdagavondgevoel‘ laat zien wat er in de koorwereld gebeurt als ineens dat wat zo vanzelfsprekend was, samen zingen, niet meer kan.

Dankzij de succesvolle crowdfundingsactie is het laatste deel van de financiering rondgekomen. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.