Bestuur

Van de Bestuurstafel, dinsdag 14 januari 2020

 1. Leden:
  Vandaag heten we als vastlid bij de bassen hartelijk welkom: Paul van Dellen; als projectlid heeft hij het Weihnachtsoratorium meegezongen
 2. Een tijdje eruit:
  Goed is Jaap Engelsman-tenor weer terug is na een periode van mantelzorg thuis; goed dat ook daar de situatie zich weer heeft hersteld.
 3. Notencursus van Dorine:
  Op de dinsdagen 18,25 februari en 3 en 10 maart, vanaf 19.15 tot 19.55 uur: de basis kennis. Als je vooraf bepaalde vragen hebt, geeft die dan aan haar door.
 4. Aparte stemgroepbijeenkomsten:
  Volgende week dinsdag, 21/01, van 19.15 tot 19.55 uur zijn de bassen aan de beurt; gevolgd door de tenoren, alten en ten slotte de sopranen.
 5. Extra oefenzaterdag: 08.02.2020:
  Graag aandacht voor het belang en noodzaak om van deze extra dag gebruik te maken; de repetitietijd voor het komend concert van 8 maart is zeer kort. Tijden: 10.00 tot ca. 15.00 uur
 6. Vergroting wervingsgebied:
  Het is nodig dat we op het gebied van social media actiever worden om meer mensen en andere groepen te bereiken die eventueel naar onze concerten komen. Daartoe wordt een aparte werkgroep gestart met mensen die op dit gebied ook deskundig zijn. Welke leden willen ons hierbij helpen?
 7. Vacature bestuur:
  Met de ALV van april 2021 treedt de huidige voorzitter af; zijn statutaire periode zit er dan op. Het is sterk aan te bevelen dat een opvolger(s) een tijdje kan meelopen om zich in te werken. Zij die meer willen weten of belangstelling hiervoor hebben, worden verzocht contact op te nemen met Christiaan Eckhart.
 8. Het Gouden Boek:
  Anneke Lang heeft weer een prachtige schets/tekening gemaakt n.a.v. ons laatste concert; op de bestuurstafel ter inzage.

NB Alle hier genoemde data kun je ook terugvinden op de ‘ledenagenda’ van onze site.