Bestuur

Themadag bestuur

Uitnodiging themadag voor bestuur en leden op

*datum:       zaterdag 18 januari 2020;
*tijd:            van 10.00 tot ca. 15.00 uur
*locatie:       bij Reitze, Prins Clauslaan 7, Badhoevedorp (06-4491470)

Graag nodigen we de leden van het AGK uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse themadag van leden en bestuur samen.

Het doel daarvan is om samen in de vorm van een oriënterend en onderzoekend gesprek, met elkaar ‘in gesprek’ te komen over zaken die ons allemaal aangaan; het betreft dus geen overleg met een strakke agenda waar besluiten moeten worden genomen:

                         ‘doen we de goede dingen en doen we die ook goed’ 

Het thema voor deze keer is het jongeren beleid. Op de ALV van 2019 is op initiatief van leden een werkgroep gevormd die bezig is allerlei gedachten te ontwikkelen over dit onderwerp. Vragen die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld:

* hoe komen we aan jongere/andere leden;
* welke doelgroepen zijn daarbij te onderscheiden en
* op welke wijze moeten we die doelgroepen benaderen?

Als agenda wordt voorgesteld:

1. Welkom met koffie/thee en toelichting op werkwijze en programma van deze dag;
2. Een ronde langs de aanwezigen om te zien welke vragen er leven rondom dit thema;
3. Een keuze van te bespreken punten en verdeling daarvan over de dag;
4. Afronding gesprek:
            *hoe is de dag verlopen?
            *wat hebben we bereikt?
            *hoe bespreken we dit thema ook op de komende ALV?
            *welke vragen staan nog open?

5. Ter afsluiting: een borrel met een hapje en een drankje

NB. voor de lunch rond 12.30 uur wordt gezorgd.

Graag opgeven bij een van de bestuursleden.