leden nieuws

Cursus noten lezen

De commissie kwaliteit organiseert in samenwerking met Dorien een cursus noten lezen .
De cursus wordt gegeven op 4 dinsdagavonden voorafgaand aan de reguliere repetities; de data zijn dinsdag 18 februari – 25 februari – 3 en 10 maart. Aanvang 19.15 uur.

Gaarne opgeven voor 21 januari. Dit kan op de intekenlijst in de pauzes of via gwmrad@gmail.com . De groep kan uit maximum 20 personen bestaan.