Händel Werken

Orgelconcert (Opus 7, nr 1)

In de eerste twee delen van het Concerto opus 7, nr. 1, stammend uit 1740, klinkt een steeds herhaald bas-thema, maar telkens anders omspeeld en ingevuld door organist en orkest. Een werk in de typische Engelse ‘Handel-sound’ methier en daar improvisatie momenten voor de solist. Hemelse muziek, engelenspel… This glorious day is ours!