Vivaldi Werken

Magnificat

Het Magnificat wordt ook wel de lofzang van Maria genoemd en is te vinden in het evangelie volgens Lucas, 1:46-55. De naam ‘Magnificat’ dankt het lied aan de eerste woorden in de Latijnse versie, Magnificat anima mea Dominum, wat betekent ‘(mijn ziel) verheerlijkt de Heer’. Maria liet deze woorden klinken bij haar bezoek aan haar nicht Elisabet terwijl ze in verwachting was van Jezus Christus.