Dirigent

Marcel den Dulk

studeerde koordirectie, kerk muziek en schoolmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Zijn leermeesters waren onder meer Frans Moonen (koordirectie), Barend Schuurman (kerkmuziek) en Lucas Vis (orkestdirectie).

Sinds 1975 is hij werkzaam als pianist, organist en cantor, ten dienste van diverse kerkelijke gemeenten. Momenteel is hij als kerkmusicus verbonden aan de Protestantse gemeente te Hillegom.

Als dirigent van middelgrote tot grote oratoriumkoren heeft hij in de afgelopen 35 jaren vele belangrijke koorwerken uitgevoerd, waaronder de Hohe Messe, de Matthäus Passion en het Weihnachtsoratorium van Bach, het Requiem van Mozart, het Requiem van Cherubini, Beethovens Messe Solemnelle, Puccini’s Messa di Gloria alsmede werken van Vaughan Williams, Britten, John Rutter, Poulenc en Duruflé.

Concertreizen maakte hij onder meer naar Canada (Toronto en Ottawa), Luxemburg, Praag en Trier. Verder trad hij op als dirigent en organist voor de Ikon radio en tv.

Naast zijn directiewerkzaamheden componeert en arrangeert hij liederen, orkestbegeleidingen en werken voor instrumentale ensembles. Verder werkt hij sinds 1985 als muziekconsulent in het onderwijs, een functie die gericht is op het verbeteren van het muziekonderwijs in het algemeen en met name het zangonderwijs aan de jeugd.